Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Nowej Wsi Żareckiej (NE obrzeżenie GZW) na podstawie badań geochemiczno-mineralogicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:złoże porfirowe, porfiry, Nowa Wieś Żarecka, GZW, geochemia, mineralogia

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Krzysztof Lasoń

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Nowej Wsi Żareckiej (NE obrzeżenie GZW) na podstawie badań geochemiczno-mineralogicznych