Rozpoznanie wodonośnych struktur kopalnych w północnej części Niżu Polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:struktury wodonośne, wody kopalne, podziemne, Niż Polski

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Anna Szelewicka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozpoznanie wodonośnych struktur kopalnych w północnej części Niżu Polskiego