Mezozoiczne miospory Polski - monografia

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:mezozoik, miospory, mikroskamieniałości

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Marta Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mezozoiczne miospory Polski - monografia