Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:złoża, surowce skalne, baza zasobowa, zasoby, kopaliny

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Stefan Cwojdziński

Główny zleceniodawca:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Żródło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki