Opracowanie modelu budowy geologicznej podłoża pokrywy osadowej polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna

Słowa kluczowe:platforma prekambryjska, mapa podłoża krystalicznego, anomalie geofizyczne, geochemia skał, datowanie izotopowe, analiza mezostrukturalna rdzeni

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Leszek Krzemiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej