Zrównoważone gospodarowanie zasobami geologicznymi. Analiza stanu rozpoznania ilości i jakości oraz użytkowania zasobów zwykłych wód podziemnych w kraju wraz z oceną ich wpływu na środowisko i poziom życia społeczeństwa oraz wskazaniami do zasad zrównoważonego gospodarowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:zasoby wód podziemnych, wody podziemne, hydrogeologia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, zrównoważone gospodarowanie

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Piotr Herbich

Główny zleceniodawca:Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Ministerstwo Gospodarki

Zrównoważone gospodarowanie zasobami geologicznymi. Analiza stanu rozpoznania ilości i jakości oraz użytkowania zasobów zwykłych wód podziemnych w kraju wraz z oceną ich wpływu na środowisko i poziom życia społeczeństwa oraz wskazaniami do zasad zrównoważonego gospodarowania