Mapa litogenetyczna Polski w skali 1,50 000 - realizacja w latach 2010-2012

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:litologia, geneza utworów, zjawiska geodynamiczne, gis

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Marcin Żarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mapa litogenetyczna Polski w skali 1,50 000 - realizacja w latach 2010-2012