Rozpoznanie i wizualizacja budowy geologicznej Zatoki Pomorskiej dla potrzeb gospodarowania zasobami naturalnymi

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:zatoka Pomorska, budowa geologiczna zatoki Pomorskiej, zasoby naturalne, surowce mineralne, południowy Bałtyk, geologia morza, sejsmoakustyka, zasoby mineralne, paleogeografia, holocen, kruszywo, piaski żwiry, minerały ciężkie, litodynamika

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej