Weryfikacja stanu wiedzy o złożach złota wraz z aktualizacją ocen perspektyw złożowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:złoto, surowce mineralne, bilans zasobów, Au

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Stanisław Mikulski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Weryfikacja stanu wiedzy o złożach złota wraz z aktualizacją ocen perspektyw złożowych