Diageneza syderytowych rud żelaza jury środkowej z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i obszaru częstochowsko-wieluńskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:syderyt, złoża, żelazo, Fe, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wieluń, jura

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Aleksandra Kozłowska

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki