Warunki powstania tropów a środowisko życia najstarszych czworonogów w dewonie środkowym Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
paleontologia
palinologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:tropy, ślady, dewon, paleozoik, Góry Świętokrzyskie, tetrapody, płazy, pierwsze czworonogi

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Marek Narkiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego