Proweniencja materiałów pochodzenia mineralnego stosowanych w malarstwie ikon z XV i XVI wieku z regionu karpackiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
palinologia

Słowa kluczowe:ikona, pigmenty, farby, malarstwo, Karpaty

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego