Rozkład i charakterystyka petrograficzno-geochemiczna „kwarcytów” neogeńskich okolic Bolesławca na Dolnym Śląsku, implikacje genetyczne i złożowe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:kwarcyt, neogen, Bolesławiec, surowce mineralne, geochemia, złoża

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Janusz Badura

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozkład i charakterystyka petrograficzno-geochemiczna „kwarcytów” neogeńskich okolic Bolesławca na Dolnym Śląsku, implikacje genetyczne i złożowe