Analiza paleonaprężeń skał węglanowych płaszczowin reglowych w Tatrach polskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:Tatry, analiza paleonaprężeń, płaszczowiny reglowe, tektonika

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Renata Swadźba

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego