Chronostratygrafia osadów zlodowacenia wisły w stratotypowym obszarze dolnego powiśla na podstawie zintegrowanych badań geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:powiśle, plejstocen, zlodowacenie wisły, zmiany klimatu

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego