Merytoryczne opracowanie ediakarskich i kambryjskich kolekcji ichnologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia

Słowa kluczowe:ediakar, kambr, kolekcje, skamieniałości, ichnologia

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Jolanta Pacześna

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego