Opracowanie cyfrowe map geologicznych Polski w skali 1:1 000 000 zgodnie ze standardami Inicjatywy OneGeology

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna Polski, OneGeology, cyfrowa kartografia, MGP

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach projektu zostały opracowane i opublikowane w postaci usług WMS następujące mapy:

Odkryta mapa geologiczna Polski w skali 1:1 000 000
Mapa ścięcia poziomego Polski w skali 1:1 000 000 (6 poziomów ścięcia)
Mapa glacitektoniczna Polski w skali 1:1 000 000