Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie Szczegółowej mapy geologicznej regionu świętokrzyskiego w skali 1,25 000, arkusz Kielce (815)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:Góry Świętokrzyskie, Kielce, mapa geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Andrzej Romanek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego