Organizacja sieci permanentnego monitoringu współczesnej geodynamiki skorupy ziemskiej w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia inżynierska
kartografia
tektonika

Słowa kluczowe:monitoring, ruchy neotektoniczne, neotektonika, geodynamika, ruchy skorupy ziemskiej

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Zbigniew Cymerman

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego