Paleoekologia i ewolucja kręgowców we wczesnym dewonie Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia

Słowa kluczowe:Góry Świętokrzyskie, kręgowce, dewon, ekologia

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Piotr Szrek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego