Paleogeograficzny model rozwoju Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej – transgraniczna korelacja informacji geologicznych polskich i z okręgu kaliningradzkiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia inżynierska
geologia regionalna
paleogeografia

Słowa kluczowe:Zalew Wiślany, Mierzeja Wiślana, okręg kaliningradzki, zmiany klimatu, linia brzegowa, Bałtyk

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Szymon Uścinowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego