Przejście sedymentacji węglanowej w siarczanową na granicy pierwszej i drugiej sekwencji cechsztynu w zachodniej Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:cechsztyn, węglany, siarczany, ewaporaty, perm

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Tadeusz Peryt

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego