Reambulacja 49 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 położonych w 6 rejonach Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, SMGP, reambulacja

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej