Redakcja i przygotowanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, SMGP, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Wojciech Morawski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej