Relacje petrogenetyczne w obrębie paleozoicznej magmowej asocjacji alkalicznej w polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:kraton wschodnioeuropejski, platforma wschodnioeuropejska, skały magmowe, skały zasadowe, magmatyzm

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Leszek Krzemiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego