Określenie zasad poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:bursztyn, poszukiwanie i dokumentowanie, złoża, surowce mineralne, trzeciorzęd, paleogen, neogen

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2009

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Określenie zasad poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu