Sedymentacja triasu a tektonika w strefie południowego obrzeżenia bruzdy środkowopolskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
sedymentologia
tektonika

Słowa kluczowe:trais, bruzda środkowopolska

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego