Stratygrafia i rozwój środowisk sedymentacji osadów jury dolnej i środkowej w okolicach Kop Sołtysich, Tatry

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:Tatry, jura, Kopy Sołtysie, środowisko sedymentacji

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Jolanta Iwańczuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego