Warunki powstawania mineralizacji kwarcowej w granitognejsach Wądroża Wielkiego na podstawie badań inkluzji fluidalnych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:inkluzje fluidalne, granitognejsy, mineralizacja kwarcowa, kwarc, Wądroże Wielkie, Dolny Śląsk

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Krystyna Wołkowicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego