Wykorzystanie płytkiej geofizyki w badaniach kartografii geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-środowiskowej i geologii inżynierskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia inżynierska
geologia środowiskowa
hydrogeologia
kartografia

Słowa kluczowe:płytka geofizyka, tomografia elektrooporowa, obrazowanie elektrooporowe, geoelektryka, metodyka badań, prace pomocnicze

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Magda Derkacz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego