Zastosowanie 3D modeli geologicznych w analizie strukturalnej centralnej części basenu lubelskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja
geologia regionalna
kartografia

Słowa kluczowe:basen lubelski, modelowanie, analiza strukturalna, modele 3d, przestrzenne modele geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Maciej Tomaszczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zastosowanie 3D modeli geologicznych w analizie strukturalnej centralnej części basenu lubelskiego