Zespoły akritarchowe najniższego ordowiku w Górach Świętokrzyskich i ich znaczenie paleogeograficzne i biostratygraficzne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:akritarchy, Acritarcha, ordowik, Góry Świętokrzyskie, biostratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Zbigniew Szczepanik

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego