Poszukiwania i badania kopalnych osadów tsunami na polskim wybrzeżu Bałtyku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:tsunami, wybrzeże Bałtyku, tsunamity

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki