Chemostratygrafia utworów permo-triasu na Niżu Polskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
stratygrafia

Słowa kluczowe:stratygrafia, perm, trias, Niż Polski

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Grzegorz  Lichtarski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego