Badania wieku izotopowego fyllitów kambryjskich, bentonitów ordowiku, syluru i dewonu oraz diabazów w Górach Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:paleozoik, góry świętokrzyskie, datowanie izotopowe, radiodatowanie

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Sylwester Salwa

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB