Organizacja monitoringu popiołowych erupcji wulkanicznych oraz strony internetowej poświęconej wulkanom

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:pyły wulkaniczne, popioły, wulkany

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Włodzimierz Mizerski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB