Paleomagnetyzm i historia termiczna skał permu, triasu i jury Dynarydów chorwackich a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna płyty adriatyckiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
mineralogia i petrografia
paleogeografia
tektonika

Słowa kluczowe:alpidy, mezozoik, badania paleomagnetyczne, Bałkany, płyta adriatycka

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Magdalena Sidorczuk

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki