Rola spękań i uskoków w powstawaniu i wykształceniu osuwisk i skarp w Beskidzie Śląskim na przykładzie rejonu Baraniej Góry

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
tektonika

Słowa kluczowe:Beskid Śląski, geozagrożenia, osuwiska, uskok, Barania Góra

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Rafał Sikora

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt współfinansowany ze środków własnych PIG-PIB