Zlepieńce ediakaru - klucz do poznania prekambryjskiej historii geologicznej bloku górnośląskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
sedymentologia
stratygrafia
tektonika

Słowa kluczowe:ediakar, prekambr, blok górnośląski

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego