Biostratygrafia, paleoekologia i sedymentologia unikalnego poziomu transgresywnego w dewonie środkowym Białorusi, aspekty regionalne i znaczenie globalne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:stratygrafia, konodonty, paleoekologia, sedymentacja, transgresja, zdarzenie globalne, Białoruś

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Katarzyna Narkiewicz

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki