Mineralizacja kruszcowa w zserpentynizowanych skałach ultramaficznych masywu Szklar

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:masyw serpentynitowy, okruszcowanie, nikiel, Ni, blok przedsudecki

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Katarzyna Sadłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego