Opracowanie założeń do cyklu monografii geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego wraz z wdrożeniem dwóch pierwszych tomów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:monografia, geologia Polski, wydawnictwo, metodyka

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jerzy Nawrocki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego