Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowych w górnym tytonie i beriasie Tatr (sukcesja reglowa i wierchowa) oraz zachodniego Bałkanu (Bułgaria)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
paleogeografia
stratygrafia

Słowa kluczowe:paleomagnetyzm, paleośrodowisko, jura, kreda, Tatry, Bałkany

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki