Wdrożenie metody chemicznego datowania minerałów CHIME oraz kalibracji mikrosondy elektronowej CAMECA SX 100 w oparciu o wzorce geologiczne dla celów realizacji zadań statutowych PIG-PIB

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:mikrosonda elektronowa, datowanie CHIME, identyfikacja fazowa, mapy WDS

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Magdalena Pańczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego