Akritarchy kambru i ordowiku Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie dla współczesnych badań geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:Góry Świętokrzyskie, paleozoik

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego