Ewolucja i paleoekologia ryb pancernych w ekosystemach późnodewońskich Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia

Słowa kluczowe:Góry Świętokrzyskie, paleozoik, plakodermy

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Piotr Szrek

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego