Identyfikacja rzadkich faz mineralnych (Te, Bi, Se, Sb, Au, Ag, Pb, S i in.) z siarczkowych rud polimetalicznych w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
mineralogia i petrografia

Słowa kluczowe:rudy metali, polimetale, poszukiwania złóż

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Stanisław Mikulski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego