Interpretacja paleogeograficzna północno-wschodniej Polski (synekliza perybałtycka) w późnej jurze w świetle badań amonitów i otwornic

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:jura, amonity, otwornice, synekliza perybałtycka

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Jolanta Smoleń

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:PIG-PIB