Kompleks stromatolitowo-pizolitowy w wapieniu cechsztyńskim zachodniej Polski jako świadectwo precypitacji w zbiorniku o wodach stratyfikowanych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
mineralogia i petrografia
paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:cechsztyn, węglany, precypitacja

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Maria Waksmundzka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego