Konodontowy zapis biofacjalny globalnej transgresji tagańskiej (poziom ansatus, żywet środkowy) w basenie lubelskim i łysogórsko-radomskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:stratygrafia, konodonty, dewon, zdarzenie globalne, Góry Świętokrzyskie

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego